Ekibimiz

Hakkımızda

Sertifikalı danışmanlarımızı ile çalışın.

Programlar

Net Mutabakat

Netsis carilerinize mutabakat mektupları hazırlamak, mail atmak için kullanabileceğiniz programdır.

Ba/Bs Mektuplarınızı da aynı şekilde hazırlayıp carilerinize gönderebilirsiniz.

 

Neler Yaptık Neler Yapıyoruz?
50
Aktif Müşterimiz
99 %
Pozitif Geri Dönüş
20
Ek ve Özel Çözüm
Bölüm alt başlığı

Son haberler

E-fatura Seri Kontrolü – Trigger

CREATE TRIGGER [dbo].INN_TR_EBELGE_SERISI_KONTROLU ON [dbo].TBLFATUIRS FOR INSERT AS BEGIN DECLARE @KAYIT INT, @ACIKLAMA NVARCHAR(100), @BELGE_NO NVARCHAR(15), @SUBE_KODU INT, @FTIRSIP CHAR(1) SELECT @BELGE_NO = FATIRS_NO, @SUBE_KODU=SUBE_KODU, @FTIRSIP = FTIRSIP FROM INSERTED …

SQL SERVER COMPATIBILITY_LEVEL değişikliği

DECLARE @Database VARCHAR(255) DECLARE @Table VARCHAR(255) DECLARE @cmd NVARCHAR(500) DECLARE @cmptlevel INT SET @cmptlevel = (SELECT max( cmptlevel) FROM master.dbo.sysdatabases) –select @cmptlevel DECLARE DatabaseCursor CURSOR FOR SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases …

E-fatura serisi kontrolü

tüm kullanıcılar için; tblfatuirs fatirs_no alanında kod alanı; IS NOT NULL AND ( ( LEFT(FATIRS_NO,3) IN ( SELECT SERI FROM TBLEFATUNO WITH (NOLOCK) WHERE SERI IS NOT NULL UNION ALL …